ดนตรีบำบัดจิตใจ

March 4th, 2014

ในบทความแรกทีม บอลสเต็ป จะมานำเสนอเรื่องของดนตรี ที่นอกจากสร้างเสียงที่ไพเราะแล้วยังช่วยสร้างความผ่อนคลายช่วยบำบัดจิตใจ มีข้อพิสูจน์จากผลวิจัยแล้วว่า ดนตรีส่งผลต่อร่างกายโดยสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ส่งผลต่อจิตใจและสมอง ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการใช้ประโยชน์จากเสียง เพลงเพื่อทำการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยและคนทั่วไปมากขึ้น โดยมีข้อพิสูจน์จากทางศาสตร์ดนตรีบำบัดแล้ว พบว่าดนตรีใช้ได้ผลดี

ดนตรีบำบัด (Music Therapy) เป็นกระบวนการนำดนตรีหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยน พัฒนา บำบัดฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่มีความเครียด ดนตรีจะทำให้อารมณ์ด้านลบที่ถูกเก็บไว้ในร่างกายและจิตใจถูกเปิดออก และนำมาแปรเปลี่ยนไปในเชิงสร้างสรรค์ เมื่อได้รับการดูแลจากกระบวนการที่เหมาะสม ก่อให้เกิดกำลังใจ และค้นพบสภาวะสมดุลทางอารมณ์ อันจะนำไปสู่การเผชิญกับปัญหาและต่อสู้กับโรคภัยได้ โดยนักดนตรีบำบัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยอาจจะอยู่ในรูปการฟังดนตรีหรือเล่นก็ได้ ในทางการแพทย์ซึ่งนายแพทย์ชาวดัทช์ได้บันทึกไว้ในปี 1960 ว่า เสียงดนตรีสามารถช่วยลดการเจ็บปวดได้ โดยทดสอบระหว่างการคลอดลูกซึ่งสามารถลดอาการเจ็บปวดได้ และในปี 1970 ได้มีการทำดนตรีแนวใหม่ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายสร้างสมดุลของร่างกาย จิตใจ และยังมีการใช้ดนตรีประกอบกับการเล่นโยคะอีกด้วย ดนตรีบำบัดสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ได้ทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อสนองตอบความจำเป็นที่แตกต่างกันไป ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหาพัฒนาการบกพร่อง โรคซึมเศร้า ปรับสภาพจิตใจให้สมดุล ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล กระตุ้น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างความจำ ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างในกระบวนการบำบัดทางจิตเวช ทั้งในการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่าง ๆ บอลสเต็ป

แนะนำเว็บไซด์ เครื่องดนตรี

March 4th, 2014

วันนี้เราขอแนะนำเว็บไซด์ เครื่องดนตรี เป็นเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีจากทั่วโลก ทั้งเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล รวมไปถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต่างๆ หากพูดถึงเครื่องดนตรีนั้นย่อมมีความไพเราะ เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียงดนตรี หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า เครื่องดนตรี ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เรียกว่านักดนตรี

เครื่องดนตรีนั้นมีหลากหลายชนิด หลายประเภท ทั้งเครื่องดนตรีแบบเป่า แบบดีด แบบสาย ต่างๆ  ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องดนตรีที่ทำเสียงให้ไพเราะน่าฟัง หลาย ๆ คนอาจจะชื่นชอบการเล่นดนตรี และมีเครื่องดนตรีชิ้นโปรดที่เล่นอยู่เป็นประจำ ซึ่งเครื่องดนตรีเหล่านั้น มักจะให้เสียงที่แตกต่างกัน ทั้งเสียงนุ่ม เสียงหนัก แต่เครื่องดนตรีทุกชนิด ล้วนแล้วแต่ทำขึ้นมา เพื่อให้เกิดสิ่งเดียวกัน นั่นก็คือ เสียง เสียงจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละคนชอบฟังเสียงไม่เหมือนกัน แต่เครื่องดนตรีก็สามารถสร้างเสียงอันไพเราะได้อย่างไม่น่าเชื่อ